کارگرنظافتچی

سلام کارگرنظافتچی هستم کاربلد کارهای خدماتی نظافت روانجام میدهم

آگهی های مشابه

کاشی کار سرامیک کار و کارگر ماهر
استخدام استخدام فرصت
تهران
فوری
کارگرنظافتچی
استخدام استخدام
اهواز
استخدام کارگر کارخانه در تبریز
استخدام استخدام
تبریز