استخدام کارگر ساده بامزایا وقانون کار

استخدام کارگر با حقوق وزارت کار با مزایا
کارگر ساده قانون کار بامزایا صبحانه ناهار لوازم ارایشی بهداشتی بیمه

آگهی های مشابه

استخدام کارگر ماهر گچ کاری
استخدام استخدام حرفه ای فرصت
تهران
استخدام انباردار تهران
استخدام استخدام حرفه ای فرصت
تهران
فوری